“Broadway во Битола“, нов проект на Битолскиот камерен оркестар

24 Култура

Битолскиот камерен орекстар кој работи под покровителство на Н.У. Центар за култура – Битола го најави својот најнов проект насловен “Broadway во Битола”. Овој нов проект, “Broadway во Битола” е реализиран под покровителство на Министерството за култура, а во него ќе настапат: Наде Талевска, Игор Узунов, Елена Петреска, Марија Груевска и Ана Гаштарова. Првата изведба на 22-ри април со почеток од 20 часот во Н.У. Центар за култура – Битола.

Подготви: Филип Етмишовски

Коментари

коментари

За Нас

Се надеваме и веруваме, дека ќе бидеме дел од Вашето секојдневие, дека Музика24 ќе биде Ваш 24 часовен ритуал за добра, квалитетна, навремена и интересна музичка информација. Продолжете да уживате... Музика24 работи 24/7

Пријатели