Северина ја губи битката за старателство

Балканска

Општинскиот граѓански суд во Загреб донесе пресуда во корист на Милан Поповиќ, поранешниот сопруг на Северина. Со тоа бизнисменот ќе ги има истите права како Северина во однос на старателството на синот Александар. Северина со години му брани на Поповиќ да го гледа синот, па сега ја изгуби битката за целосно старателство. Според новата пресуда, Александар една недела ќе живее со својата мајка, а една недела ќе живее со својот татко. Северина најавила дека ќе се жали на пресудата.

Подготви: Марија Поповска

Коментари

коментари

За Нас

Се надеваме и веруваме, дека ќе бидеме дел од Вашето секојдневие, дека Музика24 ќе биде Ваш 24 часовен ритуал за добра, квалитетна, навремена и интересна музичка информација. Продолжете да уживате... Музика24 работи 24/7

Пријатели