Влатко Стефановски избран за почесен доктор на науки на “ФОН”

Македонска

Со одлука на сенатот на Универзитетот “ФОН” на македонскиот виртуоз на гитара, Влатко Стефановски му се доделува титулата почесен доктор на науки (Doctor Honoris Causa) во рамките на Факултетот за дизајн и мултимедија.

“Одлуката е донесена врз основа на фактот дека Влатко Стефановски е едно од најистакнатите амбасадори на македонската музика и култура во Европа и светот”, велат од универзитетот “ФОН”. Стефановски од 2007-та година исто така е почесен доктор на науки на Универзитетот “Свети Кирил и Методиј” – Скопје.

Подготви: Филип Етмишовски

Коментари

коментари

За Нас

Се надеваме и веруваме, дека ќе бидеме дел од Вашето секојдневие, дека Музика24 ќе биде Ваш 24 часовен ритуал за добра, квалитетна, навремена и интересна музичка информација. Продолжете да уживате... Музика24 работи 24/7

Пријатели