Дали знаете зошто тоалетната хартија има бела боја?

Иако знаеме дека тоалетната хартија може да се произведе од се и сешто, во зависност од фирмата која ги произведува, најчесто тие имаат бела боја. Но, дали сте се запрашале зошто?

Самата се избелува

Без да се користи избелувач тоалетната хартија сама се избелува, инаку би била кафена. Фабриките кои се занимаваат со создавање на тоалетна хартија не користат боја, бидејќи со тоа автоматски би се зголемила и нивната цена.

Еколошки заштитна

Белата тоалетна-хартија се разградува многу побрзо од онаа во боја па голем број светски корпорации се одлучуваат за бела боја за заштита на околината.

Здравствена препорака

Надлежните и медицинските лица препорачуваат бела боја на тоалетната хартија, бидејќи промената на нивната боја укажува на некој здравствен проблем. Обоената тоалетна хартија не ве предупредува за тоа што го конзумирате, па така најсигурна ви е белата варијанта.

Повеќе на Музика24...