Muzika24.mk (Музика24.мк) е македонски водечки музички портал составен од млада и искусна екипа, чија што главна цел е да ги информира и забавува своите интернет читатели и истовремено да се издвои од останатите портали во однос на обработка и презентирање на информации поврзани со музиката. Музика24, содржински, секојдневно се ажурира и надополнува со статии, интервјуа и текстови чија целна група се тинејџерите и младите (10-35 години), екипирани во неколку категории и подкатегории, прилагодувани според читателските побарувања.

Музика24.мк стартуван е на 1-ви декември 2011-та година, и за кратко време стана водечки музички портал во Македонија. Успеа да се наметне како место со одбрани и селектирани музички содржини од каде месец по месец бележиме зголемување на читателската публика.

Нашето ново водечко мото е: “Музика24 – Читај музика!”

Редакција на Музика24:

  • Марија Поповска
  • Филип Етмишовски
  • Александра Блажевска
  • Христина Секуловска
  • Дениза Илиевска
  • Виолета Трајковска
  • Андреја Андреевиќ
  • Влад Петров

Веб, графички дизајнер и администратор: GlobalNet

Контакт e-mail:

Социјални мрежи:

Фејсбук фан страна: MUZIKA24.MK

Твитер: Muzika24.mk