Неговата автентичност е поттик за основање на Фондацијата ,,Ице Бегов” која ќе ја продолжи неговата мисија на хуманост, ведар дух и добрина која во целост го отсликува неговиот лик.