Tag : evropski denovi na kulturno nasledstvo

Културо

Европски денови на културното наследство 2019

Muzika24
Европските денови на културното наследство претставуваат нajшироко прифатен партиципативен културен настан којшто го споделуваат граѓаните...